• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

 

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@borse.pl

 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: KOLOROWA 8, 52-200 Wysoka , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym

odstąpiłeś od umowy.

 

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Zachowaj przedmiot w oryginalnym stanie, z zewnętrznym pudełkiem marki, dołączonymi etykietami, instrukcją obsługi, kartami gwarancyjnymi i oryginalnymi akcesoriami w opakowaniu producenta w celu pomyślnego opracowania zwrotu.

 

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 

 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w Regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w

terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie zwróconego towaru.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@borse.pl lub drogą pocztową na adres KOLOROWA 8, 52-200 Wysoka .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: KOLOROWA 8, 52-200 Wysoka

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Procedura zwrotu

Zwrot zamówienia krok po kroku

Krok 1: Zgłoś chęć zwrotu drogą e-mail na adres: info@borse.pl

Co gdy zamówiony artykuł okazał się jednak nietrafiony? W borse.pl oferujemy możliwość zwrotu do 14dni! Wyślij e-mail z informacją chęć zwrotu kupionego artykułu na adres :info.mia@tlen.pl Możesz również skorzystać, ale nie musisz z poniższego formularza :

WZÓR Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczenie jest wysyłane drogą e-mail jako załącznik do zamówienia.

(formularz oświadczenia należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MIA Barbara Kuziomko

KOLOROWA 8, 52-200 Wysoka adres e-mail: info@borse.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

 

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

 

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................

 

Krok 2: Wybierz sposób nadania przesyłki zwrotnej

 

1) Przygotuj etykietę zwrotną 

Adres zwrotu MIA Barbara Kuziomko, 52-200 Wysoka, Kolorowa 8

2) Naklej etykietę zwrotną na przesyłkę

 

3) Umów kuriera po odbiór paczki

Pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia nadania przesyłki.

 

Jak przygotować artykuł do zwrotu?

 • Włóż oryginalnie zapakowany produkt do kartonu i zamknij paczkę
 • Etykietę z kodem kreskowym naklej na przesyłkę w miejscu starej etykiety

Krok 3: Zwrot należności

Zwrot należności zajmuje maksymalnie 14 dni od dotarcia przesyłki zwrotnej do naszego magazynu. Jak tylko to nastąpi, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Forma zwrotu środków odbywa się na konto bankowe podane przez klienta podczas zgłaszania zwrotu.